lekarznalec.sk
Profil

Navštívili ste stránky venované súdnemu lekárstvu a forenznej medicíne.

Nájdete na nich publikované vedecké a odborné texty, aktuálne postrehy z medicínskej a forenznej praxe, medializované vyjadrenia či rozhovory a príbehy v Denníku súdneho lekára.

Je našou snahou hovoriť o problematike, ktorej sa dlhodobo venujeme a to spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný a užitočný pre profesie, ktoré každodenne využívajú znalosti a výsledky expertíz súdneho lekárstva a forenznej klinickej medicíny. Stránky sú určené aj novinárom, študentom medicíny a práva a vám všetkým, ktorí hľadáte odpovede.

MUDr. Norbert MORAVANSKÝ, PhD.

súdny lekár, znalec
odborný asistent Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty UK v Bratislave
hlavný konzultant znaleckého ústavu forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

forencis.sk

forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o. je znalecký ústav v odbore Zdravotníctvo a farmácia zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR špecializujúci sa na zložité interdisciplinárne posudzovanie v oblasti súdneho lekárstva a forenznej klinickej medicíny.