lekarznalec.sk
Média

Negatívny reverz ako právny inštitút

Autori vo svojom príspevku analyzujú negatívny reverz, ako právny inštitút. Jeho podstatou je neudelenie informovaného súhlasu pacientom alebo odvolanie skôr udeleného informovaného súhlasu a tým de facto odmietnutie určitého terapeutického či diagnostického úkonu. Právna úprava negatívneho reverzu je nedostatočná, čo vedie ku problémom a nejasnostiam v praxi, hoci existujú štandardizované vzory negatívneho reverzu.

http://www.pravovzdravotnictve.sk/sk/casopis/pravo-a-manazment-v-zdravotnictve/negativny-reverz-ako-pravny-institut.m-398.html

IV. Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny katastrof, Hotel Sitno, Vyhne; 23.04.2015

N. Moravanský (Bratislava) - Princípy riešenia forenzne významnej situácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (20´)

http://www.kongresum.sk/index.php/kongres/program

Ludvík Juříček a kol.: Ranivá Balistika. Technické, Soudnelékařské a Kriminalistické aspekty, Key publishing s.r.o., 2017

Krst vedeckej monografie. 10.30 min. Reportaz TV JOJ

https://krimi.joj.sk/archiv/2017-11-12-krimi