lekarznalec.sk

Princípy forenznej traumatológie vo vzťahu k návrhu bodového hodnotenia v zmysle Zákona č. 437/2004 Z.z.

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
naspäť

Program kazuistického seminára posudkového lekárstva: VA: 1 - 1265

Slovenská zdravotnícka univerzita 13.5.2014, Bratislava

Moravanský N, Gémeš P., Kollár Š., Kováč P., Surovcová J.: Princípy forenznej traumatológie vo vzťahu k návrhu bodového hodnotenia v zmysle Zákona č. 437/2004 Z.z.