lekarznalec.sk

Forenzné aspekty praxe lekára prvého kontaktu

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
naspäť

15.03.2014 workshop princípov forenznej medicíny. Hotel Bystrá, Bystrá Brezno: Škola praktického lekára.

Všeobecné lekárstvo predstavuje vulnerabilnú zónu vo forenznej praxi, pretože má osobitné postavenie. Všeobecný lekár je často tým lekárom, ktorý zachytáva prvé ťažkosti pacienta a zároveň sa podieľa na ambulantnom doliečovaní špecifických ochorení, ktorých liečba bola nastavená u špecialistu. Vo workshope hovoríme o syndróme polootvorených dverí do čakárne ambulantnej praxe, o zdravotnej dokumentácii a jej správnom vedení, o forenzných aspektoch terajšieho ochorenia, epikrízy, informovaného súhlasu. Objasňujeme pozíciu lekára ako svedka pri vyšetrovaní podozrenia z pochybenia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prinášame návod na riešenie forenzne významných situácií ambulantnej a klinickej praxe. Osobitne sa zaoberáme psychológiou vzniku nespokojnosti pacienta, princípmi konzultačnej medicíny a významu poskytnutia druhého názoru pre pacienta ako prostriedku na elimináciu zvýšeného rizika sťažností na zdravotníctvo.

Norbert Moravanský, Peter Kováč; forensic.sk