lekarznalec.sk

3D laserové skenovanie pri dokumentácii miesta činu

MUDr. Norbert Moravanský, PhD.
naspäť

3D laserové skenovanie pri dokumentácii miesta činu

Moravanský, N., Beňo, J., Kišš, V., Rekeň, V., Kováč, P., Juříček, L., Zummerová, A.                                                                                                                

Ústav súdneho lekárstva LF UK v Bratislave; forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s.r.o.

4. česko-slovenský sjezd soudního lékařství s mezinárodní účastí
Praha, Česká republika, 15., 16.5.2014

Abstrakt:

Autori príspevku prezentujú možnosti využitia 3D laserového skenovania pri dokumentácii a vizualizácii miesta činu. Ide o technológiu, ktorá umožňuje súdnemu lekárstvu a forenznej medicíne v digitálnej podobe uchovať a hlavne opakovane analyzovať okolnosti a súvislosti medzi objektmi na mieste činu či medzi mŕtvym telom a biologickými stopami.

Ide o pilotný príspevok z projektu spolupráce expertov súdneho lekárstva, forenznej medicíny a odborníkov v oblasti 3D laserového skenovania. Prvotné výsledky projektu mohli byť publikované vďaka spolupráci s:

Tender Media Group, s.r.o.,

3D - S.C.V. s.r.o.